Advanced Thinking

Îmbunătățirea Strategică și Operațională în Organizații

The Self-Sharpening Organization

Ce îți oferim ?

O perspectivă completă asupra proceselor și indicatorilor de performanță necesari a fi implementați pentru a face din organizația ta un sistem care se auto-îmbunătățește continuu. Vom aduce în discuție aspectele asociate nivelului maxim de pregătire în Lean Six Sigma - Master Black Belt și le vom completa și cu mecanismele organizaționale necesare pentru o implementare de succes a programelor de excelență operațională și îmbunătățire continuă a performanțelor proceselor de afaceri.

De ce credem că este valoros și pentru tine ?

  • Deoarece vom trasa legăturile esențiale între Îmbunătățire Continuă și Proiectarea Organizațională și Managementul Organizației în etapa de Execuție.
  • Deoarece încorporează experiența a peste 12.000 de manageri și experți din cele 170+ Proiecte și 165+ Conferințe pe subiect, care a început de la frământările acestora și a ajuns la soluții adoptate în organizațiile lor.

Despre ce vom dialoga cu tine ?

  • • Despre ansamblul de procese organizaționale necesare pentru succesul unui program de îmbunătățire continuă: procesul de selecție a proiectelor de îmbunătățire continuă, procesele de execuție a acestor proiecte care urmează metodologii consacrate
  • • Despre premisele/ingredientele necesare la pornirea unui program de excelență operațională pentru a îi asigura succesul - legăturile esențiale cu Arhitectura Proceselor de Afaceri și Managementul de zi cu zi al acestora.
  • • Despre modul în care se concepe și se implementează o structură de îmbunătățire continuă.
  • • Despre legăturile cu procese cheie precum Strategia, Bugetarea, Monitorizarea Performanțelor, Managementul Neconformităților.

Ce metodologii și concepte vom integra ?

  • • Project Portfolio Management – include Project Selection.
  • • Îmbunătățirea continuă a Proceselor, Produselor și Serviciilor folosind: Lean - pentru reducerea complexității și scăderea timpului, Six Sigma - pentru reducerea defectelor
  • • Design for Six Sigma pentru Procese, Produse și Servicii noi, corelat cu Proiectarea Organizațională.
Participă la acest Masterclass, și află mai multe despre perspectiva completă asupra proceselor și indicatorilor necesari.
....

Detalii eveniment

Preț: 300
joi, 19 septembrie 2024, 9:00 - 14:30
Sala Lipscani
Hotel Cișmigiu, Bulevardul Regina Elisabeta 38

Faze ATOM

Design & implement
Execute
Improve & implement
People development

....

Distribuie eveniment